Au Claves AB

Huvudman

Au Claves AB är huvudman för Skärgårdsgymnasiet och NTN.

Skolorna ägs och drivs av 3 st lärare som alla arbetar aktivt på skolorna. För oss är det viktigt att alla elever får samma förutsättningar oavsett bakgrund.

Studiebesök, gästföreläsningar och APL ingår som en integrerad del i samtliga yrkesutbildningar. Undervisningen bedrivs till stor del i ämnesövergripande projekt med yrkesorienterade frågeställningar. Målet är att skapa utbildningar som leder vidare till arbetslivet.

Vi erbjuder en spännande utbildningsmiljö med duktiga och engagerade lärare. På Skärgårdsgymnasiet skapar vi en skola som är en del av dagens samhälle. Vi knyter företagskontakter till skolan och samarbetar med dessa kontakter beträffande kursernas praktiska innehåll, inom ramarna för de nationella styrdokumenten.

Hos oss får du goda förutsättningar för framtida arbete eller studier. Inte minst viktigt är att du som elev ska tycka att det är lärorikt och intressant att vara i skolan!

Pedagogiska grundstenar

  • Att tillgodose varje individs behov
  • Att var och en tar ansvar för sitt eget lärande

Processinriktat och problembaserat lärande

  • Möjlighet att variera pedagogiska metoder
  • Individuella utvecklingsplaner
  • Trygg skolmiljö